תגיד לי ותאמר לי

תגיד לי ותאמר לי

‍‍האם נכון יותר להגיד “לומר” או אולי עדיף לומר “להגיד”?‍‍התשובה היא שגם בלשון המקרא וגם בלשון ימינו לפעלים האלה יש אותה המשמעות, ולכן אין עדיפות לשימוש באחד מהם.‍‍ובכל זאת אפשר להצביע על תופעה מעניינת בלשון ימינו:‍‍ בפועל ‘הגיד’ אנו...